۷تکنیک ساده برای افزایش سرعت ایندکس سایت!

اگر خزنده های آرام و ریلکس گوگل متوجه عجله ای که شما برای ایندکس شدن صفحات سایت تان دارید نیستند و در حالی که با شلوارک سلانه سلانه توی سایت شما می چرخند، به شما لبخند می زنند بهتر است به چند روش جدیت خود را به آن ها ثابت کنید‍ تا حساب کار بیاید …