رازهای طراحی بیلبورد خلاقانه +۸ نمونه از موفق ترین های جهان!

گرچه طی دوسال اخیر بر اثر همه گیری کرونا تبلیغات شهری کمی کمتر از پیش مورد استقبال قرار گرفته اند اما با ورود موج واکسیناسیون به نظر می رسد مانند سایر فعالیت های وابسته به تردد این مورد نیز به یک باره به فعالیتی پر شور تر از دوره ماقبل کرونا تبدیل شود و تا …