ابزار Lighthouse گوگل،همگام با آخرین به روز رسانی معیارهای سئو ۲۰۲۱

واقعیت این است که سئو تا حد زیادی با گوگل گره خورده است و عمده تمرکز سئو کاران روی این موتور جستجو است. ابزارهای مختلف به ما کمک می کنند اطلاعات و داده هایی برای جلب رضایت این موتور جستجو جمع آوری کنیم. اما وقتی خود گوگل این ابزارها را ارائه بدهد یعنی جفت شش …