هزینه طراحی UX/UI، آیا ارزش دارد؟

طراحی یک برنامه یک کار چالش برانگیز است، به خصوص زمانی که به رابط کاربری (UI) و تجربه کاربر (UX) به طور کلی می رسد. تکمیل هر مرحله زمان و منابع مشخصی را می طلبد و شما باید قبل از برون سپاری مسئولیت ها به یک شرکت UI/UX در مورد هر یک از آنها آماده …