آموزش ساخت پیج شرکتی در لینکدین در پنج گام ساده!

هیچ بعید نیست که سی سال دیگر نوه هایم را روی زانو بنشانم و برایشان تعریف کنم: روزی روزگاری عده ای در شرکتی به نام پی پال همکار بودند. هرکدامشان که از آن جا خارج شد به سراغ ایده هایش رفت و شش نفر از آن همکاران سابق، شامل ایلان ماسک وهافمن حالا بالای لیست …