سئو ویدیو و موثرترین تکنیک‌های در ۲۰۲۱ | چطور محتوای ویدیویی را بهینه کنیم؟

هیچ حس خوبی ندارد که تمام نکته‌هایی که بلدید را روی ویدیو پیاده کنید اما نه تغییری در رتبه نمایش خود ببینید و نه بازدیدهایتان افزایش چشمگیری پیدا کرده باشند. اگر تمام نکات سئو ویدیو را رعایت می کنید چرا این اتفاق می افتد؟ ما می دانیم! چون شما تمام نکات سئوی ویدیو را نمی …