آیا باید به تحلیل‌های Fiverr درباره گوگل مپ اعتماد کنیم؟

در ابزار Fiverr قسمتی وجود دارد به نام Google My Maps Citations که نقشه پیشنهادی خود برای رتبه گرفتن محلی کسب و کارها ارائه می‌کند. اخیرا آزمایشی در جامعه هدف ۲۸۰۰۰ تایی برای سفارش نقشه در این ابزار انجام شد. که طی سه روز پیشنهادات و تحلیل‌های Fiverr را عملی کرده و در سه ماه …