صفحات AMP از رضایت انتخابی کاربران پشتیبانی می کند!

  در خبرهای اخیر تاس از جایگزینی متد AMP به جای کوکی ها در موتورهای جستجو خبر داده بودیم، و نقدهای منتقدان حریم خصوصی به آن به دلیل استفاده از اطلاعات جمعی کاربران بدون کسب اجازه را بررسی کردیم. در هفته اخیر به این نقدها با اضافه شدن امکان انتخاب جداگانه میزان دسترسی توسط کاربران …