افزونه CLS به زودی برای کروم قابل نصب می‌شود!

به زودی افزونه تغییرات کلی در طرح وبسایت مستفیم در کروم آماده دانلود می‌شود. این افزونه می‌تواند به شما کمک کند عناصر محتوا از جمله باکس محتوا را جابه‌جا کنید. این افزونه همچنین معیارهای بهبود تجربه کاربر را نیز در نظر می‌گیرد. مربع های سبز نشان می دهد که این عنصر از کجا شروع شده …