دنبال کردن مستقیم هشتگ ها از صفحه نتایج گوگل!

دنبال کردن مستقیم هشتگ ها از صفحه نتایج گوگل!

کاربران گوگل دیسکاور از این به بعد می توانند هشتگ های مرتبط با جستجوی خود را به صورت مستقیم دنبال کنند. گرچه این ویژگی هنوز در مرحله آزمایش قرار دارد اما برخی کاربران متوجه شده اند که در هر جستجو هشتگ هایی در اختیارشان قرار می گیرد که می توانند با دنبال کردن آن ها …

کاربران گوگل دیسکاور از این به بعد می توانند هشتگ های مرتبط با جستجوی خود را به صورت مستقیم دنبال کنند. گرچه این ویژگی هنوز در مرحله آزمایش قرار دارد اما برخی کاربران متوجه شده اند که در هر جستجو هشتگ هایی در اختیارشان قرار می گیرد که می توانند با دنبال کردن آن ها از تمام محتواهای مرتبط با موضوع مطلع شوند.

این خبر خوبی برای مارکترهاست و  ضرورت استفاده از هشتگ را نشان می دهد!

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!