فیسبوک ویژگی‌های صوتی تازه ای را ارائه می کند!

فیسبوک ویژگی‌های صوتی تازه ای را ارائه می کند!

به نظر می‌رسد که فیسبوک پا را از رقابت با کلاب هاوس فراتر گذاشته و چندین ویژگی صوتی جدید را ارائه می کند: منابع می گویند این شبکه اجتماعی قصد دارد روز دوشنبه مجموعه ای از محصولات را تحت عنوان “صوتی اجتماعی” اعلام کند. برنامه های صوتی فیس بوک شامل موارد زیر است: اتاق کنفرانس …

۳۰ فروردین ۱۴۰۰

به نظر می‌رسد که فیسبوک پا را از رقابت با کلاب هاوس فراتر گذاشته و چندین ویژگی صوتی جدید را ارائه می کند:

منابع می گویند این شبکه اجتماعی قصد دارد روز دوشنبه مجموعه ای از محصولات را تحت عنوان “صوتی اجتماعی” اعلام کند. برنامه های صوتی فیس بوک شامل موارد زیر است:

  • اتاق کنفرانس صوتی که می‌تواند شبیه کلاب هاوس باشد. 
  • محصولی برای ارسال پیام های صوتی کوتاه و مختصر 
  • محصولی برا ایجاد و انتشار و جستجوی پادکست‌ها طی دو سال اخیر سرمایه گذاری بالایی روی آن شده است. 

 

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!