مدارک دانشگاهی و بورسیه های گوگل در راه است!

کمپانی گوگل از همکاری با وزارت کار کشور انگلیس خبر داده است و اعلام کرده است که به زودی در این کشور گواهینامه های گوگل را صادر می کند. گوگل با اعطای ۹۵۰۰ بورسیه تحصیلی گواهی های معتبر دانش آموختگی برای ورود به بازار کار را از طریق وزارت کار این کشور ضادر می کند. …