درگوشی های تازه گوگل با کاربران، دور از چشم مدیران سایت!

درگوشی های تازه گوگل با کاربران، دور از چشم مدیران سایت!

فرض کنید مشغول جستجو در گوگل هستید و مثلا درباره یوفو ها و امکان سر زدنشان به زمین می خوانید که دست رنگی رنگی گوگل می آید پشت گوشتان و می گوید : «دروغ میگه!» گوگل دقیقا در حال ارائه کردن چنین ویژگی است. به این معنا که اگر کاربران در مورد موضوعی جستجو کنند …

۶ تیر ۱۴۰۰

فرض کنید مشغول جستجو در گوگل هستید و مثلا درباره یوفو ها و امکان سر زدنشان به زمین می خوانید که دست رنگی رنگی گوگل می آید پشت گوشتان و می گوید : «دروغ میگه!»

گوگل دقیقا در حال ارائه کردن چنین ویژگی است. به این معنا که اگر کاربران در مورد موضوعی جستجو کنند و ممکن باشد نتایجی که می بیند کذب یا غیر قابل اعتماد باشند، گوگل با ارسال نوتیفیکیشن این مساله را به اطلاع مخاطب می رساند.

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!