آمار سال ۲۰۲۰ برای مارکترها و سئو کاران!

آمار سال ۲۰۲۰ برای مارکترها و سئو کاران!

برررسی‌های کلان داده‌های موتورهای جستجو در سال ۲۰۲۰، که به تازگی به پایان رسیده است، نشان می‌دهد که ۶۴.۸۲% کاربران کل موتورهای جستجو، پس از پایان جستجو در گوگل از هیچ موتور جستجوی دیگری استفاده نکرده‌اند. این در حالی است که در بسیاری از دستگاه‌های دیجیتال مرورگر کروم به عنوان مرورگر پیش فرض قرار دارد. …

۷ فروردین ۱۴۰۰

برررسی‌های کلان داده‌های موتورهای جستجو در سال ۲۰۲۰، که به تازگی به پایان رسیده است، نشان می‌دهد که ۶۴.۸۲% کاربران کل موتورهای جستجو، پس از پایان جستجو در گوگل از هیچ موتور جستجوی دیگری استفاده نکرده‌اند. این در حالی است که در بسیاری از دستگاه‌های دیجیتال مرورگر کروم به عنوان مرورگر پیش فرض قرار دارد. گرچه عدد ۶۴٪ برای کل جستجوهای جهان با احتساب یاندکس روسیه و  موتورهای جستجوی اختصاصی خاور دور عدد بسیار بزرگی است، اما همچنان نشان می‌دهد که گوگل تنها سکان دار این عرصه نیست!

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!