آيا اولویت بندی جدید گوگل برای برندها به ضرر کسب و کارهای کوچک خواهد بود؟

آيا اولویت بندی جدید گوگل برای برندها به ضرر کسب و کارهای کوچک خواهد بود؟

در روزهای اخیر گوگل نوعی از فیلتر و غربالگری داده های ورودی را در صفحه نتایج جستجوی محصول ارائه کرده است و این طور به نظر می رسد که با تطبیق محصولی که جستجو کرده اید می توانید فیلترهایی را اعمال کنید. به طور مثال فقط نزدیک ترین گزینه های خرید به محل جستجو را …

۳ تیر ۱۴۰۰

در روزهای اخیر گوگل نوعی از فیلتر و غربالگری داده های ورودی را در صفحه نتایج جستجوی محصول ارائه کرده است و این طور به نظر می رسد که با تطبیق محصولی که جستجو کرده اید می توانید فیلترهایی را اعمال کنید. به طور مثال فقط نزدیک ترین گزینه های خرید به محل جستجو را انتخاب کنید. یا فقط نتیجه های مربوط به برندهای پیشنهادی که گوگل تشخیص داده است بیشتر محصولات موردنظر شما را ارائه می کنند، را فیلتر کنید.

به طور مثال اگر کیف زنانه را جستجو کنید گزینه هایی مثل گوچی و LV جز فیلتر هایتان خواهند بود. این مساله ممکن است به نفع برندهای کوچک و نوپا عمل نکند چرا که آن ها در بسیاری از فیلترها نادیده گرفته خواهند شد.

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!