ویژگی «سوالات پرطرفدار کاربران» به لایو اینستاگرام اضافه می‌شود!

اینستاگرام در حال آزمایش ویژگی در قابلیت لایو این شبکه اجتماعی است. در لایوهای اینستاگرامی به دلیل زیاد بودن کامنت‌ها، گاهی سوالات مهم در بین کامنت‌های کم اهمیت تر گم می‌شوند. اینستاگرام در این ویژگی جدید به کاربران امکان می‌دهد تا سوالات مهم را لایک کنند و هر کامنت لایو که لایک بیشتری بگیرد بیشتر …

لایو اینستاگرام

اینستاگرام در حال آزمایش ویژگی در قابلیت لایو این شبکه اجتماعی است. در لایوهای اینستاگرامی به دلیل زیاد بودن کامنت‌ها، گاهی سوالات مهم در بین کامنت‌های کم اهمیت تر گم می‌شوند. اینستاگرام در این ویژگی جدید به کاربران امکان می‌دهد تا سوالات مهم را لایک کنند و هر کامنت لایو که لایک بیشتری بگیرد بیشتر به برگزار کننده نمایش داده می‌شود.

 توجه: این ویژگی به احتمال زیاد توسط مهندسی معکوس برنامه برای یافتن ویژگی های پنهان و آسیب پذیری های امنیتی کشف شده است، بنابراین گرچه ممکن است در آینده این ویژگی به عنوان یک ویژگی اصلی ظاهر شود، اما هیچ تضمینی وجود ندارد.