اینستاگرام امکان پیش‌نویس را به استوری اضافه می‌کند!

اینستاگرام امروز اعلام کرد که قرار است ویژگی‌ جدیدی به قسمت استوری‌ها اضافه شود تا کاربران این امکان را داشته باشند که از پلتفرم استوری، ویدیو و تصاویری ضبط و ویرایش کرده و انتشار آن را به بعد موکول کنند. در فاصله بین تولید و انتشار این استوری‌ها می‌توان استوری‌های جدیدی هم گرفت. با این …

اخبار دیجیتال مارکتینگ ـ اینستاگرام

اینستاگرام امروز اعلام کرد که قرار است ویژگی‌ جدیدی به قسمت استوری‌ها اضافه شود تا کاربران این امکان را داشته باشند که از پلتفرم استوری، ویدیو و تصاویری ضبط و ویرایش کرده و انتشار آن را به بعد موکول کنند. در فاصله بین تولید و انتشار این استوری‌ها می‌توان استوری‌های جدیدی هم گرفت. با این تغییرات به نظر نمی‌رسد که شبکه اجتماعی جدیدی بتواند اینستاگرام را از رده خارج کند!