گوگل به صاحبان کسب و کار توصیه های شخصی می دهد!

گوگل به صاحبان کسب و کار توصیه های شخصی می دهد!

گوگل ابزار جدیدی به نام Local Opportunity Finder را معرفی کرده است. صاحبان مشاغل محلی می توانند از این ابزار برای گرفتن نکات شخصی در مورد چگونگی افزایش نمایش در جستجوی Google و Maps استفاده کنند. به سادگی نام شرکت خود را در این ابزار تایپ کنید و Google لیستی از ابزارها را ارائه می …

۳۱ خرداد ۱۴۰۰

گوگل ابزار جدیدی به نام Local Opportunity Finder را معرفی کرده است. صاحبان مشاغل محلی می توانند از این ابزار برای گرفتن نکات شخصی در مورد چگونگی افزایش نمایش در جستجوی Google و Maps استفاده کنند. به سادگی نام شرکت خود را در این ابزار تایپ کنید و Google لیستی از ابزارها را ارائه می دهد ، از جمله نحوه پاسخ دادن به نظرات منفی یا نحوه ارسال تصاویر.

گوگل این ابزار را در انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا و اسپانیا با کشورهای بیشتری در سراسر اروپا ، خاورمیانه و آفریقا برای استفاده در ماه های آینده ارائه خواهد کرد.

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!