جستجوی هشت محلی به زودی در اینستاگرام!

جستجوی هشت محلی به زودی در اینستاگرام!

اینستاگرام به زودی ویژگی جستجوی هشتگ بر اساس لوکیشن را فعال خواهد کرد. به این ترتیب که مثلا اگر در خیابان هستید و هوس پاستا کرده اید این ویژگی به شما امکان می‌دهد #پاستا را جستجو کنید و نزدیک ترین رستوران ها و کافه هایی که پاستا سرو می‌کنند را به شما نشان می‌دهد!

۲۶ فروردین ۱۴۰۰

اینستاگرام به زودی ویژگی جستجوی هشتگ بر اساس لوکیشن را فعال خواهد کرد. به این ترتیب که مثلا اگر در خیابان هستید و هوس پاستا کرده اید این ویژگی به شما امکان می‌دهد #پاستا را جستجو کنید و نزدیک ترین رستوران ها و کافه هایی که پاستا سرو می‌کنند را به شما نشان می‌دهد!

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!