مایکروسافت ریدایرکت  ۳۰۱ را حذف می‌کند!

مایکروسافت ریدایرکت ۳۰۱ را حذف می‌کند!

مایکروسافت در پی آن است که در هسته وردپرس امکان انتقال URL های جدید و به روز شده به موتورهای جستجوگر بینگ و سایر موتورهای جستجو را ایجاد کند. فابریس کانل، مدیر برنامه اصلی مایکروسافت بینگ، پیشنهاد ارسال مستقیم URLهای جدید و به روزشده‌ از وردپرس به موتورهای جستجو را به طور رسمی مطرح کرده …

۱۰ فروردین ۱۴۰۰

مایکروسافت در پی آن است که در هسته وردپرس امکان انتقال URL های جدید و به روز شده به موتورهای جستجوگر بینگ و سایر موتورهای جستجو را ایجاد کند. فابریس کانل، مدیر برنامه اصلی مایکروسافت بینگ، پیشنهاد ارسال مستقیم URLهای جدید و به روزشده‌ از وردپرس به موتورهای جستجو را به طور رسمی مطرح کرده است.

اگر وردپرس با این پیشنهاد موافقت کند فرایند ورود محتوای سایت‌های وردپرسی به مایکروسافت بینگ بسیار ساده‌تر خواهد شد.

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!