پینترست ابزارهای مدیریت حساب و تبلیغات را به روز می‌کند!

پینترست ابزارهای مدیریت حساب و تبلیغات را به روز می‌کند!

شبکه‌ی اشتراک تصویر پینترست روند تازه‌ای در مدیریت حساب و تبلیغات را تحت عنوان بستری به نام  “Business Access” ارائه کرده است. این ویژگی جدید، گزینه‌های بیشتری برای مدیریت برند و تبلیغات و مجوزهای کارمندان و تیم همکاران را در اختیار برندها قرار می‌دهد.  ابزارهای جدید Business Access یک فرآیند متمرکز برای مدیریت افرادی که …

۱۷ فروردین ۱۴۰۰

شبکه‌ی اشتراک تصویر پینترست روند تازه‌ای در مدیریت حساب و تبلیغات را تحت عنوان بستری به نام  “Business Access” ارائه کرده است. این ویژگی جدید، گزینه‌های بیشتری برای مدیریت برند و تبلیغات و مجوزهای کارمندان و تیم همکاران را در اختیار برندها قرار می‌دهد.  ابزارهای جدید Business Access یک فرآیند متمرکز برای مدیریت افرادی که می توانند به حساب تبلیغات تجاری شما دسترسی داشته باشند فراهم می کند، که کار با کارمندان داخلی و شرکای خارجی را در کمپین‌ها آسان تر می‌کند. ممکن است هنوز به این ویژگی در ایران دسترسی نداشته باشید چرا که هنوز به طور عمومی منتشر نشده است.

 

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!