آمارهای جالب پینترست برای دیجیتال مارکترها!

آمارهای جالب پینترست برای دیجیتال مارکترها!

پینترست به عنوان اولین منبع جستجوی تصاویر اخیرا مورد بررسی و آمار سنجی قرار گرفته است. برخی از نتایج جالب آن را در اینجا بخوانید: ماهانه بیش از ۵ میلیارد جستجو در این رسانه تصویری انجام می شود. بیشتترین جستجو ها مربوط به لباس، بازسازی خانه و موارد مربوط به جشن عروسی است. تعداد مجموع …

پینترست به عنوان اولین منبع جستجوی تصاویر اخیرا مورد بررسی و آمار سنجی قرار گرفته است. برخی از نتایج جالب آن را در اینجا بخوانید:

ماهانه بیش از ۵ میلیارد جستجو در این رسانه تصویری انجام می شود.

بیشتترین جستجو ها مربوط به لباس، بازسازی خانه و موارد مربوط به جشن عروسی است.

تعداد مجموع جستجو ها در پینترست سالانه به طور میانگین ۳۱ درصد افزایش پیدا می کند.

خرید محصول از طریق پینترست در سال گذشته بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.

اکنون هر ماه بیش از 5 میلیارد جستجو در Pinterest انجام می شود.

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!