نقشه کلمات کلیدی در Google Colabs با یک اسکریپت ساده!

با استفاده از کد اسکریپت جدید که در لینک وجود دارد می توانید از یک ویژگی پایتونی جدید در آزمایشگاه گوگل استفاده کنید تا جستجوی محبوب ترین کلمات کلیدی را مستقیما در صفحات مرتبط بررسی کنید. یعنی مرتبط ترین و محبوب ترین کلمات کلیدی با صفحه خودتان را در یک نقشه کلمات کلیدی دریافت کنید. …