از ماه ژوئیه سال جاری دیگر نمی توانید کمپین های ایمیلی گوگل برگزار کنید!

از ماه ژوئیه سال جاری دیگر نمی توانید کمپین های ایمیلی گوگل برگزار کنید!

گوگل در تمامی رسانه های خود خبر داده است که از هشتم ماه ژوئیه سال جاری تمامی کمپین های ایمیلی به حالت Read Only  در خواهند آمد. به این معنا که اگر کمپین در حال برگزاری داشته باشید می توانید به داده های آن دسترسی داشته باشید اما نمی توانید کمپین جدیدی را ثبت کنید!. …

۲ تیر ۱۴۰۰

گوگل در تمامی رسانه های خود خبر داده است که از هشتم ماه ژوئیه سال جاری تمامی کمپین های ایمیلی به حالت Read Only  در خواهند آمد. به این معنا که اگر کمپین در حال برگزاری داشته باشید می توانید به داده های آن دسترسی داشته باشید اما نمی توانید کمپین جدیدی را ثبت کنید!.

. این نه تنها برای Google Ads و API AdWords بلکه برای هر رابط دیگری که برای مدیریت حساب های Google Ads خود استفاده می کنید اعمال می شود.

به طور خاص ، انواع کمپین هایی که تحت تأثیر قرار می گیرند ، مواردی هستند که دارای یکی از انواع کانال های تبلیغاتی با جیمیل هستند که در طی عملیات ثبت تبلیغ با خطای  OPERATION NOT PERMITTED  FOR CONTEXT و یا شکست عملیات ثبت برای موارد زیر مواجه خواهند شد:

ایجاد یک کمپین جدید Gmail.

ایجاد یک گروه تبلیغاتی جدید Gmail.

ایجاد یا به روزرسانی تبلیغات Gmail.

برای اینکه کاربران بتوانند به طور خاص جیمیل را هدف قرار دهند ، هیچ راه حل کلی وجود ندارد. اگر می خواهید جیمیل را هدف قرار دهید ، می توانید از کمپین های Discovery ، که شامل تبلیغات جیمیل هم هستند، در رابط وب Google Ads استفاده کنید.

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!