آیا رقیب تازه‌ی Clubhouse پیروز خواهد شد؟

آیا رقیب تازه‌ی Clubhouse پیروز خواهد شد؟

پس از چندین اپلیکیشن و شبکه اجتماعی شناخته شده که شانس خود را برای رقابت با کلاب هاوس امتحان کردند، حالا اخبار محرمانه‌ای از Reddit به دست می‌رسد که نشان می‌دهد این رسانه نیز به طور مخفیانه روی ارتباط صوتی کار کرده و در حال اضافه شدن به رقبای کلاب هاوس است. این طور به …

۲۳ فروردین ۱۴۰۰

پس از چندین اپلیکیشن و شبکه اجتماعی شناخته شده که شانس خود را برای رقابت با کلاب هاوس امتحان کردند، حالا اخبار محرمانه‌ای از Reddit به دست می‌رسد که نشان می‌دهد این رسانه نیز به طور مخفیانه روی ارتباط صوتی کار کرده و در حال اضافه شدن به رقبای کلاب هاوس است. این طور به نظر می‌رسد که این پنهان کاری و زمان زیاد پردازش حاکی از رقابت نزدیک تری باشد.

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!