آغاز ایندکس تجربه محور گوگل از ماه ژوئن!

آغاز ایندکس تجربه محور گوگل از ماه ژوئن!

به روزرسانی « تجربه کاربران از صفحه» گوگل در ماه ژوئن شروع به کار می کند. در این بروز رسانی سایت هایی که معیارهای Core Web Vital را رعایت کرده باشند و همچنین تجربه کاربری خوبی برای دستگاه های موبایلی ارائه کرده باشند در رتبه بندی امتیاز خواهند گرفت. اگر هنوز سایت خود را مطابق …

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

به روزرسانی « تجربه کاربران از صفحه» گوگل در ماه ژوئن شروع به کار می کند. در این بروز رسانی سایت هایی که معیارهای Core Web Vital را رعایت کرده باشند و همچنین تجربه کاربری خوبی برای دستگاه های موبایلی ارائه کرده باشند در رتبه بندی امتیاز خواهند گرفت. اگر هنوز سایت خود را مطابق با این معیارها تغییر نداده اید مقاله ی راهنمای همگام سازی سایت با معیارهای  Core Web vital را مطالعه کنید.

 

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!