گوگل بهترین روش‌های اعلامیه کوکی را توضیح می‌دهد!

گوگل بهترین روش‌های اعلامیه کوکی را توضیح می‌دهد!

طبق اعلام گوگل، اعلامیه رضایت کوکی‌ها می توانند بر عملکرد ، اندازه گیری عملکرد و تجربه کاربر تأثیر بگذارند. برخی از موارد تاثیرگذار در این بحث شامل این موارد است:   بارگذاری همزمان کوکی اسکریپت ها  بارگذاری مستقیم کوکی اسکریپت ها برقراری ارتباط اولیه با مبدا کوکی  بارگیری مناسب اعلامیه‌های کوکی از قبل 

۱۵ فروردین ۱۴۰۰

طبق اعلام گوگل، اعلامیه رضایت کوکی‌ها می توانند بر عملکرد ، اندازه گیری عملکرد و تجربه کاربر تأثیر بگذارند. برخی از موارد تاثیرگذار در این بحث شامل این موارد است:

 

  • بارگذاری همزمان کوکی اسکریپت ها 
  • بارگذاری مستقیم کوکی اسکریپت ها
  • برقراری ارتباط اولیه با مبدا کوکی 
  • بارگیری مناسب اعلامیه‌های کوکی از قبل 
نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!