آیا تصاویر Unsplash هم‌چنان رایگان خواهند بود؟

آیا تصاویر Unsplash هم‌چنان رایگان خواهند بود؟

Unsplash که منبع خوبی برای تصاویر رایگان در حرفه دیجیتال مارکتینگ و طراحی بوده است، هم اکنون توسط Getty Image خریداری شده است. گرچه خریداران اظهار کرده‌‌اند که در روند کار Unsplash به عنوان یک برند مستقل تغییری ایجاد نمی‌شود اما به نظر می‌رسد با سیاست‌های Getty Image این رسانه نیز به مرور خدمات رایگان …

۱۱ فروردین ۱۴۰۰

Unsplash که منبع خوبی برای تصاویر رایگان در حرفه دیجیتال مارکتینگ و طراحی بوده است، هم اکنون توسط Getty Image خریداری شده است. گرچه خریداران اظهار کرده‌‌اند که در روند کار Unsplash به عنوان یک برند مستقل تغییری ایجاد نمی‌شود اما به نظر می‌رسد با سیاست‌های Getty Image این رسانه نیز به مرور خدمات رایگان کمتری ارائه بدهد. برخی از کاربران AllTheFreeStockرا گزینه جایگزین مناسبی برای آن دانسته اند.

 

 

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!