یوتیوب Dislike ها را پنهان می‌کند!

یوتیوب Dislike ها را پنهان می‌کند!

یوتیوب امروز اعلام کرده که آزمایش پنهان شدن تعداد های پست‌ها را شروع می‌کند. گرچه بسیاری براین باورند که این اقدام مخالف آزادی بیان است و بایستی راهی وجود داشته باشد تا افراد نارضایتی خود را نشان بدهند اما مدیران این شبکه اجتماعی از اقدام آزمایشی خود دفاع کرده اند. و گفته اند نمایش این …

۱۱ فروردین ۱۴۰۰

یوتیوب امروز اعلام کرده که آزمایش پنهان شدن تعداد های پست‌ها را شروع می‌کند. گرچه بسیاری براین باورند که این اقدام مخالف آزادی بیان است و بایستی راهی وجود داشته باشد تا افراد نارضایتی خود را نشان بدهند اما مدیران این شبکه اجتماعی از اقدام آزمایشی خود دفاع کرده اند. و گفته اند نمایش این گزینه به عموم می‌تواند باعث پیش داوری شده و باعث شود بازدبد کنندگان جدید از قبلی‌ها سیگنال بگیرند و حجمی از نارضایتی غیرواقعی ایجاد شود. بنابراین این گزینه از دید عموم پنهان می‌ماند اما صاحب حساب می‌تواند بفهمد چه تعداد افرادی پست را نپسندیده و آن را مناسب ندانسته اند تا بتواند در روند خود تغییر ایجاد کند.

 

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!