ویژگی کلیپ و نمایش ده برابری ویدیو در یوتیوب در راه است!

ویژگی کلیپ و نمایش ده برابری ویدیو در یوتیوب در راه است!

یوتیوب که از سال گذشته اعلام کرده بود در حال پرداختن به امکان بارگزاری ویدیوهای کوتاه است، در هفته های آتی از این ویژگی رونمایی خواهد کرد. این کلیپ های ۶۰ ثانیه ای به کاربران اجازه می دهند قسمت کوتاهی از محتوای اصلی کانال ها را ببینند و برای ادامه آن تصمیم بگیرند. گفته می …

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

یوتیوب که از سال گذشته اعلام کرده بود در حال پرداختن به امکان بارگزاری ویدیوهای کوتاه است، در هفته های آتی از این ویژگی رونمایی خواهد کرد. این کلیپ های ۶۰ ثانیه ای به کاربران اجازه می دهند قسمت کوتاهی از محتوای اصلی کانال ها را ببینند و برای ادامه آن تصمیم بگیرند. گفته می شود که بازدید این ویدیوها چیزی نزدیک به ده برابر از محتوای معمول یوتیوب بالاتر است.

نعیمه نخعی

نعیمه می‌نویسد، مباحث پیچیده مارکتینگ را ساده می‌نویسد تا همه بتوانند به سادگی حرفه‌ای شوند!