آینده ی طراحی UI – ساده و دوستانه!

فردای طراحی UI چگونه است؟ در چند سال  آینده، شاهد ترند های ادامه دار برای ساده سازی طراحی UI  های مختلف در اپلیکیشن ها و وب سایت ها خواهیم بود. این اتفاق به دو دلیل رخ می دهد: [dt_highlight color=”” text_color=””E13A16 =””]ما چگونه تکنولوژی های جدید را درک می کنیم و چگونه با آنها تعامل …