روانشناسی رنگ چیست و چطور بر برند شما تاثیر می‌گذارد؟

شده در یک رستوران خیلی شیک با غذاهای فوق‌العاده یک باره احساس بی اشتهایی کنید؟ یا به مکانی هرچند زیبا وارد شوید و نتوانید آن‌جا دوام بیاورید؟ یا بدتر! با وجود این که یک وبسایت مطالب خوبی ارائه می‌کند حوصله نکنید مطالبش را بخوانید؟ به نظر شما این موضوعات تصادفی و به یکدیگر بی‌ربط هستند؟ …